Списък на файловете в пакета rcov в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/rcov
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/1.8/i486-kfreebsd-gnu/rcovrt.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/call_site_analyzer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/code_coverage_analyzer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/coverage_info.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/differential_analyzer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/file_statistics.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/base_formatter.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/failure_report.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/full_text_report.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/html_coverage.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/html_erb_template.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/html_profiling.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/ruby_annotation.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/text_coverage_diff.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/text_report.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/formatters/text_summary.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/lowlevel.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/rcovtask.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/detail.html.erb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/index.html.erb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/jquery-1.3.2.min.js
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/jquery.tablesorter.min.js
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/print.css
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/rcov.js
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/templates/screen.css
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rcov/version.rb
/usr/share/doc/rcov/BLURB.gz
/usr/share/doc/rcov/README.Debian
/usr/share/doc/rcov/README.markdown.gz
/usr/share/doc/rcov/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rcov/copyright
/usr/share/doc/rcov/examples/Rakefile
/usr/share/doc/rcov/readme_for_api.markdown
/usr/share/doc/rcov/readme_for_emacs.markdown
/usr/share/doc/rcov/readme_for_rake.markdown
/usr/share/doc/rcov/readme_for_vim.markdown
/usr/share/emacs/site-lisp/rcov.el
/usr/share/man/man1/rcov.1.gz
/usr/share/rubygems-integration/1.8/specifications/rcov-1.0.0.gemspec
/usr/share/vim/addons/compiler/rcov.vim