Списък на файловете в пакета r-cran-gam в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/R/site-library/gam/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/gam/INDEX
/usr/lib/R/site-library/gam/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/gam/R/gam
/usr/lib/R/site-library/gam/R/gam.rdb
/usr/lib/R/site-library/gam/R/gam.rdx
/usr/lib/R/site-library/gam/data/gam.data.RData
/usr/lib/R/site-library/gam/data/gam.newdata.RData
/usr/lib/R/site-library/gam/data/kyphosis.RData
/usr/lib/R/site-library/gam/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/gam/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/help/gam.rdb
/usr/lib/R/site-library/gam/help/gam.rdx
/usr/lib/R/site-library/gam/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/gam/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/gam/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/gam/libs/gam.so
/usr/lib/R/site-library/gam/ratfor/linear.r
/usr/share/doc/r-cran-gam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-gam/copyright