Списък на файловете в пакета qemu-utils в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/qemu-img
/usr/share/doc/qemu-utils/README.Debian
/usr/share/doc/qemu-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qemu-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/qemu-utils/copyright
/usr/share/man/man1/qemu-img.1.gz
/usr/share/man/man8/qemu-make-debian-root.8.gz