Списък на файловете в пакета php5-curl в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/php5/20100525+lfs/curl.so
/usr/share/doc/php5-curl
/usr/share/php5/curl/curl.ini