Списък на файловете в пакета pdksh в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/bin/pdksh
/usr/share/doc/pdksh
/usr/share/lintian/overrides/pdksh
/usr/share/man/man1/pdksh.1.gz