Списък на файловете в пакета parser3-dev в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/include/parser3/pa_sql_driver.h
/usr/share/doc/parser3-dev