Списък на файловете в пакета osgearth в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/osgearth_cache
/usr/bin/osgearth_toc
/usr/bin/osgearth_version
/usr/bin/osgearth_viewer
/usr/share/doc/osgearth/README.Debian
/usr/share/doc/osgearth/README.txt
/usr/share/doc/osgearth/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/osgearth/copyright
/usr/share/osgearth/fonts/arial.ttf
/usr/share/osgearth/fonts/times.ttf