Списък на файловете в пакета openais-dbg в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/debug/usr/lib/libSaAmf.so.3.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libSaCkpt.so.3.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libSaClm.so.3.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libSaEvt.so.3.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libSaLck.so.3.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libSaMsg.so.4.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libSaTmr.so.3.0.0
/usr/lib/debug/usr/sbin/openais-instantiate
/usr/share/doc/openais-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openais-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/openais-dbg/copyright