Списък на файловете в пакета mplayer2 в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/mplayer
/usr/lib/mime/packages/mplayer2
/usr/share/doc/mplayer2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mplayer2/copyright
/usr/share/man/man1/mplayer.1.gz