Списък на файловете в пакета libtarantoolsql1 в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/libtarantoolsql.so.1
/usr/lib/libtarantoolsql.so.1.1
/usr/share/doc/libtarantoolsql1/README
/usr/share/doc/libtarantoolsql1/TODO
/usr/share/doc/libtarantoolsql1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtarantoolsql1/copyright