Списък на файловете в пакета libproj0 в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/libproj.so.0
/usr/lib/libproj.so.0.6.6
/usr/share/doc/libproj0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libproj0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libproj0/changelog.gz
/usr/share/doc/libproj0/copyright