Списък на файловете в пакета libnids1.21 в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/libnids.so.1.21
/usr/share/doc/libnids1.21/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnids1.21/changelog.gz
/usr/share/doc/libnids1.21/copyright