Списък на файловете в пакета libhugs-haskell98-bundled в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Array.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Bits.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/CError.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/CForeign.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/CPUTime.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/CString.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/CTypes.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Char.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Complex.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Directory.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/ForeignPtr.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/IO.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Int.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Ix.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/List.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Locale.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/MarshalAlloc.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/MarshalArray.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/MarshalError.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/MarshalUtils.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Maybe.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Monad.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Paths_haskell98.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Ptr.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Random.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Ratio.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/StablePtr.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Storable.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/System.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Time.hs
/usr/lib/hugs/packages/haskell98/Word.hs
/usr/share/doc/libhugs-haskell98-bundled/README.Debian
/usr/share/doc/libhugs-haskell98-bundled/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhugs-haskell98-bundled/copyright