Списък на файловете в пакета kgamma в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/xf86gammacfg
/usr/lib/kde4/kcm_kgamma.so
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcontrol/kgamma/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcontrol/kgamma/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcontrol/kgamma/index.docbook
/usr/share/doc/kgamma/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kgamma/changelog.gz
/usr/share/doc/kgamma/copyright
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/background.png
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/cmyscale.png
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/darkgrey.png
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/greyscale.png
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/lightgrey.png
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/midgrey.png
/usr/share/kde4/apps/kgamma/pics/rgbscale.png
/usr/share/kde4/services/kgamma.desktop