Списък на файловете в пакета gridsite-clients в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/findproxyfile
/usr/bin/htcp
/usr/bin/htfind
/usr/bin/htll
/usr/bin/htls
/usr/bin/htmkdir
/usr/bin/htmv
/usr/bin/htping
/usr/bin/htrm
/usr/bin/urlencode
/usr/share/doc/gridsite-clients/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gridsite-clients/copyright
/usr/share/man/man1/findproxyfile.1.gz
/usr/share/man/man1/htcp.1.gz
/usr/share/man/man1/htfind.1.gz
/usr/share/man/man1/htll.1.gz
/usr/share/man/man1/htls.1.gz
/usr/share/man/man1/htmkdir.1.gz
/usr/share/man/man1/htmv.1.gz
/usr/share/man/man1/htping.1.gz
/usr/share/man/man1/htrm.1.gz
/usr/share/man/man1/urlencode.1.gz