Списък на файловете в пакета grepcidr в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/grepcidr
/usr/share/doc/grepcidr/README
/usr/share/doc/grepcidr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/grepcidr/changelog.gz
/usr/share/doc/grepcidr/copyright
/usr/share/man/man1/grepcidr.1.gz