Списък на файловете в пакета gnu-smalltalk в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/gst
/usr/bin/gst-convert
/usr/bin/gst-doc
/usr/bin/gst-load
/usr/bin/gst-package
/usr/bin/gst-profile
/usr/bin/gst-reload
/usr/bin/gst-remote
/usr/bin/gst-sunit
/usr/lib/gnu-smalltalk/digest-3.2.4.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/digest.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/gnutls-wrapper
/usr/lib/gnu-smalltalk/gst.im
/usr/lib/gnu-smalltalk/i18n-3.2.4.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/i18n.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/iconv-3.2.4.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/iconv.so
/usr/lib/gnu-smalltalk/libc.la
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/deb
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/lslR
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/mailfs
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/patchfs
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/uar
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/ucpio
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/ulha
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/urar
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/utar
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/uzip
/usr/lib/gnu-smalltalk/vfs/uzoo
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/README
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/THANKS.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/TODO
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/changelog.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk/copyright
/usr/share/man/man1/gst-convert.1.gz
/usr/share/man/man1/gst-doc.1.gz
/usr/share/man/man1/gst-load.1.gz
/usr/share/man/man1/gst-package.1.gz
/usr/share/man/man1/gst-profile.1.gz
/usr/share/man/man1/gst-reload.1.gz
/usr/share/man/man1/gst-sunit.1.gz
/usr/share/man/man1/gst.1.gz
/usr/share/menu/gnu-smalltalk