Списък на файловете в пакета fontforge-nox в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/fontforge
/usr/bin/fontimage
/usr/bin/fontlint
/usr/bin/sfddiff
/usr/share/doc/fontforge-nox/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fontforge-nox/copyright
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/FontForge.mo
/usr/share/man/man1/fontforge.1.gz
/usr/share/man/man1/fontimage.1.gz
/usr/share/man/man1/fontlint.1.gz
/usr/share/man/man1/sfddiff.1.gz