Списък на файловете в пакета dconf-gsettings-backend в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so
/usr/share/doc/dconf-gsettings-backend/NEWS.gz
/usr/share/doc/dconf-gsettings-backend/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dconf-gsettings-backend/copyright