Списък на файловете в пакета csh в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/bin/bsd-csh
/usr/share/doc-base/csh
/usr/share/doc/csh/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/csh/copyright
/usr/share/doc/csh/csh.ps.gz
/usr/share/doc/csh/csh.txt.gz
/usr/share/man/man1/bsd-csh.1.gz
/usr/share/menu/csh