Списък на файловете в пакета cproto в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/cproto
/usr/share/doc/cproto/README
/usr/share/doc/cproto/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cproto/changelog.gz
/usr/share/doc/cproto/copyright
/usr/share/man/man1/cproto.1.gz