Списък на файловете в пакета ccrypt в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/etc/emacs/site-start.d/50ccrypt.el
/usr/bin/ccat
/usr/bin/ccdecrypt
/usr/bin/ccencrypt
/usr/bin/ccrypt
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/ccrypt
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/ccrypt
/usr/share/doc/ccrypt/NEWS.gz
/usr/share/doc/ccrypt/README.Debian
/usr/share/doc/ccrypt/README.gz
/usr/share/doc/ccrypt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ccrypt/changelog.gz
/usr/share/doc/ccrypt/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/ccrypt/ps-ccrypt.el
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/ccrypt.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ccrypt.mo
/usr/share/man/man1/ccat.1.gz
/usr/share/man/man1/ccdecrypt.1.gz
/usr/share/man/man1/ccencrypt.1.gz
/usr/share/man/man1/ccrypt.1.gz