Списък на файловете в пакета cairo-dock-dbus-plug-in в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/cairo-dock/libcd-Dbus.so
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Dbus/CDApplet.h
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Dbus/CDBashApplet.sh
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Dbus/Dbus.conf
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Dbus/icon.svg
/usr/share/doc/cairo-dock-dbus-plug-in/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-dbus-plug-in/changelog.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-dbus-plug-in/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cairo-dock-dbus-plug-in