Списък на файловете в пакета apper в wheezy, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/apper
/usr/lib/apper/libapper.so
/usr/lib/kde4/kcm_apper.so
/usr/lib/kde4/kded_apperd.so
/usr/lib/kde4/libexec/apper-sentinel
/usr/share/applications/kde4/apper.desktop
/usr/share/applications/kde4/apper_installer.desktop
/usr/share/applications/kde4/apper_settings.desktop
/usr/share/applications/kde4/apper_updates.desktop
/usr/share/dbus-1/services/kde-org.freedesktop.PackageKit.service
/usr/share/dbus-1/services/org.kde.ApperSentinel.service
/usr/share/doc/apper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apper/copyright
/usr/share/man/man1/apper.1.gz