Списък на файловете в пакета xmms2-plugin-asx в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/xmms2/libxmms_asx.so
/usr/share/doc/xmms2-plugin-asx/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-asx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-asx/copyright