Списък на файловете в пакета usb-modeswitch в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/usb_modeswitch.conf
/lib/udev/usb_modeswitch
/usr/sbin/usb_modeswitch
/usr/sbin/usb_modeswitch_dispatcher
/usr/share/doc/usb-modeswitch/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/usb-modeswitch/README.Debian
/usr/share/doc/usb-modeswitch/README.gz
/usr/share/doc/usb-modeswitch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/usb-modeswitch/changelog.gz
/usr/share/doc/usb-modeswitch/copyright
/usr/share/man/man1/usb_modeswitch.1.gz