Списък на файловете в пакета tmpreaper в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/cron.daily/tmpreaper
/etc/tmpreaper.conf
/usr/sbin/tmpreaper
/usr/share/doc/tmpreaper/README.security.gz
/usr/share/doc/tmpreaper/changelog.gz
/usr/share/doc/tmpreaper/copyright
/usr/share/man/man5/tmpreaper.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/tmpreaper.8.gz