Списък на файловете в пакета tilda в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/tilda
/usr/share/applications/tilda.desktop
/usr/share/doc/tilda/NEWS.gz
/usr/share/doc/tilda/README.Debian
/usr/share/doc/tilda/README.gz
/usr/share/doc/tilda/TODO
/usr/share/doc/tilda/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tilda/copyright
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/tilda.mo
/usr/share/man/man1/tilda.1.gz
/usr/share/menu/tilda
/usr/share/pixmaps/tilda.png
/usr/share/tilda/tilda.glade