Списък на файловете в пакета svgpart в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/kde4/svgpart.so
/usr/share/doc/svgpart/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/svgpart/copyright
/usr/share/kde4/apps/svgpart/svgpart.rc
/usr/share/kde4/services/svgpart.desktop