Списък на файловете в пакета spl-postgres в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/spl_modules/mod_sql_postgres.so
/usr/share/doc/spl-postgres