Списък на файловете в пакета python-cairo-dbg в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/debug/usr/lib/pyshared/python2.6/cairo/_cairo.so
/usr/lib/debug/usr/lib/pyshared/python2.7/cairo/_cairo.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/cairo/_cairo_d.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/cairo/_cairo_d.so
/usr/share/doc/python-cairo-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/python-cairo-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/python-cairo-dbg/README
/usr/share/doc/python-cairo-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-cairo-dbg/copyright
/usr/share/python-support/python-cairo-dbg.public