Списък на файловете в пакета php5-cgi в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/apache2/mods-available/php5_cgi.conf
/etc/apache2/mods-available/php5_cgi.load
/etc/php5/cgi/conf.d
/usr/bin/php5-cgi
/usr/lib/cgi-bin/php5
/usr/share/doc/php5-cgi
/usr/share/lintian/overrides/php5-cgi
/usr/share/man/man1/php5-cgi.1.gz