Списък на файловете в пакета memcachedb в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/init.d/memcachedb
/etc/memcachedb.conf
/usr/bin/memcachedb
/usr/share/doc/memcachedb/AUTHORS
/usr/share/doc/memcachedb/CREDITS
/usr/share/doc/memcachedb/README
/usr/share/doc/memcachedb/README.Debian
/usr/share/doc/memcachedb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/memcachedb/changelog.gz
/usr/share/doc/memcachedb/copyright
/usr/share/doc/memcachedb/examples/mcben.py.gz
/usr/share/doc/memcachedb/examples/mdbtest.py
/usr/share/doc/memcachedb/examples/mdbtop.py
/usr/share/doc/memcachedb/examples/memcache.py.gz
/usr/share/man/man1/memcachedb.1.gz
/usr/share/memcachedb/start-memcachedb