Списък на файловете в пакета maitreya в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/maitreya6
/usr/bin/maitreya6.bin
/usr/bin/maitreya_textclient
/usr/share/applications/maitreya6.desktop
/usr/share/doc/maitreya/NEWS.gz
/usr/share/doc/maitreya/README
/usr/share/doc/maitreya/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/maitreya/changelog.gz
/usr/share/doc/maitreya/copyright
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/maitreya6.mo
/usr/share/maitreya6/changelog
/usr/share/maitreya6/locations.dat
/usr/share/maitreya6/pics/logo.jpg
/usr/share/maitreya6/pics/madera.jpg
/usr/share/maitreya6/pics/maitreya.xpm
/usr/share/maitreya6/pics/maitreya64x64.xpm
/usr/share/maitreya6/pics/marble.jpg
/usr/share/maitreya6/pics/piebald.png
/usr/share/maitreya6/pics/rainbow.png
/usr/share/maitreya6/pics/stars.jpg
/usr/share/maitreya6/pics/wallpaper.jpg
/usr/share/maitreya6/xml/MultipleViewConfigs.dtd
/usr/share/maitreya6/xml/MultipleViewConfigs.xml
/usr/share/maitreya6/xml/PrintoutConfigs.dtd
/usr/share/maitreya6/xml/PrintoutConfigs.xml
/usr/share/maitreya6/xml/VedicChartConfigs.dtd
/usr/share/maitreya6/xml/VedicChartConfigs.xml
/usr/share/maitreya6/xml/WesternChartConfigs.dtd
/usr/share/maitreya6/xml/WesternChartConfigs.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/10AscendantMantreswar.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/15NabhasaSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/16LunarSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/20HousesSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/21HousesMantreswar.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/25LordshipParasara.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/30SunSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/31MoonSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/32MarsSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/33MercurySaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/34JupiterSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/35VenusSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/36SaturnSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/40UpagrahasParasara.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/41NakshtrasBrihatJataka.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/50ConjunctionsSaravali.xml
/usr/share/maitreya6/xml/yogas/YogaConfigGroup.dtd
/usr/share/man/man1/maitreya6.1.gz
/usr/share/man/man1/maitreya6.bin.1.gz
/usr/share/man/man1/maitreya_textclient.1.gz
/usr/share/menu/maitreya
/usr/share/pixmaps/maitreya.xpm