Списък на файловете в пакета libvirt-bin в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/default/libvirt-bin
/etc/default/libvirt-guests
/etc/init.d/libvirt-bin
/etc/init.d/libvirt-guests
/etc/libvirt/libvirt.conf
/etc/libvirt/libvirtd.conf
/etc/libvirt/nwfilter/allow-arp.xml
/etc/libvirt/nwfilter/allow-dhcp-server.xml
/etc/libvirt/nwfilter/allow-dhcp.xml
/etc/libvirt/nwfilter/allow-incoming-ipv4.xml
/etc/libvirt/nwfilter/allow-ipv4.xml
/etc/libvirt/nwfilter/clean-traffic.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-arp-ip-spoofing.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-arp-mac-spoofing.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-arp-spoofing.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-ip-multicast.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-ip-spoofing.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-mac-broadcast.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-mac-spoofing.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-other-l2-traffic.xml
/etc/libvirt/nwfilter/no-other-rarp-traffic.xml
/etc/libvirt/nwfilter/qemu-announce-self-rarp.xml
/etc/libvirt/nwfilter/qemu-announce-self.xml
/etc/logrotate.d/libvirtd
/etc/logrotate.d/libvirtd.lxc
/etc/logrotate.d/libvirtd.qemu
/etc/logrotate.d/libvirtd.uml
/etc/sasl2/libvirt.conf
/usr/bin/virsh
/usr/bin/virt-host-validate
/usr/bin/virt-pki-validate
/usr/bin/virt-xml-validate
/usr/lib/libvirt/libvirt_iohelper
/usr/sbin/libvirtd
/usr/share/augeas/lenses/libvirtd.aug
/usr/share/augeas/lenses/tests/test_libvirtd.aug
/usr/share/doc/libvirt-bin/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/libvirt-bin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libvirt-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/libvirt-bin/README
/usr/share/doc/libvirt-bin/README.Debian
/usr/share/doc/libvirt-bin/TODO
/usr/share/doc/libvirt-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvirt-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/libvirt-bin/copyright
/usr/share/doc/libvirt-bin/examples/libvirtd.conf.gz
/usr/share/doc/libvirt-bin/examples/libvirtd.policy-0
/usr/share/doc/libvirt-bin/examples/libvirtd.policy-1
/usr/share/doc/libvirt-bin/examples/libvirtd.sasl
/usr/share/libvirt/api/libvirt-api.xml
/usr/share/libvirt/api/libvirt-qemu-api.xml
/usr/share/libvirt/cpu_map.xml
/usr/share/libvirt/schemas/basictypes.rng
/usr/share/libvirt/schemas/capability.rng
/usr/share/libvirt/schemas/domain.rng
/usr/share/libvirt/schemas/domaincommon.rng
/usr/share/libvirt/schemas/domainsnapshot.rng
/usr/share/libvirt/schemas/interface.rng
/usr/share/libvirt/schemas/network.rng
/usr/share/libvirt/schemas/networkcommon.rng
/usr/share/libvirt/schemas/nodedev.rng
/usr/share/libvirt/schemas/nwfilter.rng
/usr/share/libvirt/schemas/secret.rng
/usr/share/libvirt/schemas/storageencryption.rng
/usr/share/libvirt/schemas/storagepool.rng
/usr/share/libvirt/schemas/storagevol.rng
/usr/share/man/man1/virsh.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-host-validate.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-pki-validate.1.gz
/usr/share/man/man1/virt-xml-validate.1.gz
/usr/share/man/man8/libvirtd.8.gz