Списък на файловете в пакета libunique-1.0-0 в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/libunique-1.0.so.0
/usr/lib/libunique-1.0.so.0.100.6
/usr/share/doc/libunique-1.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libunique-1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libunique-1.0-0/README
/usr/share/doc/libunique-1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libunique-1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libunique-1.0-0/copyright