Списък на файловете в пакета libpam-ocaml в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/ocaml/stublibs/dllpam_stubs.so
/usr/share/doc/libpam-ocaml/README.gz
/usr/share/doc/libpam-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libpam-ocaml/copyright