Списък на файловете в пакета libnotify4 в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libnotify.so.4
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libnotify.so.4.0.0
/usr/share/doc/libnotify4/AUTHORS
/usr/share/doc/libnotify4/NEWS.gz
/usr/share/doc/libnotify4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnotify4/changelog.gz
/usr/share/doc/libnotify4/copyright