Списък на файловете в пакета libmpcdec6 в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libmpcdec.so.6
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libmpcdec.so.6.1.0
/usr/share/doc/libmpcdec6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmpcdec6/copyright