Списък на файловете в пакета libghc-ranges-prof в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ranges-0.2.4/ghc-7.4.1/Data/Ranges.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ranges-0.2.4/ghc-7.4.1/libHSranges-0.2.4_p.a
/usr/share/doc/libghc-ranges-prof/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-ranges-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-ranges-prof/copyright