Списък на файловете в пакета libghc-data-accessor-template-dev в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-accessor-template-0.2.1.9/ghc-7.4.1/Data/Accessor/Template.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-accessor-template-0.2.1.9/ghc-7.4.1/Data/Accessor/Template/Example.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-accessor-template-0.2.1.9/ghc-7.4.1/HSdata-accessor-template-0.2.1.9.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/data-accessor-template-0.2.1.9/ghc-7.4.1/libHSdata-accessor-template-0.2.1.9.a
/usr/share/doc/libghc-data-accessor-template-dev/buildinfo_kfreebsd-amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-data-accessor-template-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-data-accessor-template-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/data-accessor-template-0.2.1.9.conf