Списък на файловете в пакета libghc-comonad-prof в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/comonad-1.1.1.5/ghc-7.4.1/Control/Comonad.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/comonad-1.1.1.5/ghc-7.4.1/Data/Functor/Extend.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/comonad-1.1.1.5/ghc-7.4.1/libHScomonad-1.1.1.5_p.a
/usr/share/doc/libghc-comonad-prof/buildinfo_kfreebsd-amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-comonad-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-comonad-prof/copyright