Списък на файловете в пакета libftgl2 в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/libftgl.so.2
/usr/lib/libftgl.so.2.1.3
/usr/share/doc/libftgl2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libftgl2/changelog.gz
/usr/share/doc/libftgl2/copyright