Списък на файловете в пакета libcamd2.2.0 в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/libcamd.so.2.2.0
/usr/share/doc/libcamd2.2.0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libcamd2.2.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcamd2.2.0/copyright