всички настройки
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]

Виртуален пакет: java-gcj-compat-dev

Пакети, предлагащи java-gcj-compat-dev

gcj-jdk
gcj and classpath development tools for Java(TM)