Списък на файловете в пакета icewm-lite в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/icesh-lite
/usr/bin/icewm-lite
/usr/bin/icewm-session-lite
/usr/bin/icewmbg-lite
/usr/bin/icewmhint-lite
/usr/bin/icewmtray-lite
/usr/share/doc/icewm-lite
/usr/share/lintian/overrides/icewm-lite
/usr/share/man/man1/icehelp-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icesh-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icesound-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icewm-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icewm-session-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icewmbg-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icewmhint-lite.1x.gz
/usr/share/man/man1/icewmtray-lite.1x.gz
/usr/share/menu/icewm-lite
/usr/share/xsessions/IceWM-Lite.desktop