Списък на файловете в пакета gocr в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/gocr
/usr/share/doc/gocr/BUGS
/usr/share/doc/gocr/README.gz
/usr/share/doc/gocr/READMEde.txt
/usr/share/doc/gocr/REMARK.txt
/usr/share/doc/gocr/TODO
/usr/share/doc/gocr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gocr/changelog.gz
/usr/share/doc/gocr/copyright
/usr/share/doc/gocr/examples.txt
/usr/share/doc/gocr/gocr.html
/usr/share/doc/gocr/unicode.txt
/usr/share/man/man1/gocr.1.gz