Списък на файловете в пакета fcitx-bin в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/fcitx
/usr/bin/fcitx-configtool
/usr/bin/fcitx-remote
/usr/bin/fcitx-skin-installer
/usr/share/doc/fcitx-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fcitx-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/fcitx-bin/copyright
/usr/share/lintian/overrides/fcitx-bin
/usr/share/man/man1/fcitx-remote.1.gz
/usr/share/man/man1/fcitx.1.gz