Списък на файловете в пакета erlang-ssl в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/inet_tls_dist.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl.app
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl.appup
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_alert.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_app.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_certificate.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_certificate_db.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_cipher.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_connection.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_connection_sup.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_debug.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_dist_sup.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_handshake.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_manager.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_record.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_session.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_session_cache.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_session_cache_api.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_ssl2.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_ssl3.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_sup.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_tls1.beam
/usr/lib/erlang/lib/ssl-5.0.1/ebin/ssl_tls_dist_proxy.beam
/usr/share/doc/erlang-ssl/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/erlang-ssl/README.Debian
/usr/share/doc/erlang-ssl/TODO.Debian
/usr/share/doc/erlang-ssl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/erlang-ssl/copyright