Списък на файловете в пакета curl в wheezy, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/curl
/usr/share/doc/curl/BINDINGS.gz
/usr/share/doc/curl/BUGS.gz
/usr/share/doc/curl/FAQ.gz
/usr/share/doc/curl/FEATURES
/usr/share/doc/curl/KNOWN_BUGS.gz
/usr/share/doc/curl/MANUAL.gz
/usr/share/doc/curl/README
/usr/share/doc/curl/THANKS.gz
/usr/share/doc/curl/TODO.gz
/usr/share/doc/curl/TheArtOfHttpScripting.gz
/usr/share/doc/curl/VERSIONS
/usr/share/doc/curl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/curl/changelog.gz
/usr/share/doc/curl/copyright
/usr/share/man/man1/curl.1.gz